The Universe has your back

295,00 kr kr

The Universe has your back av Gabrielle Bernstein

Kun 1 på lager

Beskrivelse

“Mitt engasjement med denne boken er å vekke så mange mennesker som mulig til deres tilknytning til tro og glede. I den forbindelse kan vi bli ledet til vårt virkelige formål: å være kjærlighet og spre kjærlighet. Disse ordene kan ikke lenger være søte buzz-setninger som vi bare legger ut på sosiale medier. Snarere må disse ordene være vårt oppdrag. Lykken, tryggheten og tryggheten vi lengter etter, ligger i vår forpliktelse til kjærlighet. ”
Gjennom aksept, overgivelse og en forpliktelse til hennes stadig utviklende åndelige vei, har New York Times bestselgende forfatter og internasjonale høyttaler Gabrielle Bernstein forvandlet sin frykt til tro.
Hennes historier og universelle leksjoner gir et rammeverk for å frigjøre blokkene til det alle lengter etter: lykke, sikkerhet og tydelig retning. Disse leksjonene kan hjelpe oss å gi avkall på behovet for å kontrollere for å slappe av i en følelse av sikkerhet og frihet – å slutte å jage livet og virkelig leve.
Kjør over energi og sann kraft for å finne styrke når du er nede, synkronitet og støtte når du er tapt, sikkerhet i møte med usikkerhet og glede i det som ellers kan være smerte. Bernstein har hemmeligheter å avsløre, og hun er fast bestemt på å slippe løs kraftens tilstedeværelse med den trøstende kunnskapen om at “The universe has your back.

Hefte – 192 sider

IN ENGLISH

THE UNIVERSE HAS YOUR BACK

By Gabrielle Bernstein

“My commitment with this book is to wake up as many people as possible to their connection to faith and joy. In that connection, we can be guided to our true purpose: to be love and spread love. These words can no longer be cute buzz phrases that we merely post on social media. Rather, these words must be our mission. The happiness, safety and security we long for lies in our commitment to love.”
Through acceptance, surrender and a commitment to her continually evolving spiritual path, New York Times bestselling author and international speaker Gabrielle Bernstein has been transforming her fear into faith.
Her stories and universal lessons provide a framework for releasing the blocks to what everyone most longs for: happiness, security and clear direction. These lessons can help us relinquish the need to control in order to relax into a sense of certainty and freedom – to stop chasing life and truly live.
Ride the swell of your energy and true power to find strength when you are down, synchronicity and support when you are lost, safety in the face of uncertainty, and joy in what might otherwise be pain. Bernstein has secrets to reveal, and she is determined to unleash the presence of your power with the comforting knowledge that the Universe has your back.

Booklet – 192 pages

Se alle bøker her!

Produktnummer: 36952436 Kategorier: , ,

Kort til ...